5.10.2007

Nurdersi.Com'dan Hasan Ağabey Dersleri

163 Günahların insanda ve gaybda karşılıkları izle/ indir
162Lahikaların ehemmiyeti ve kıymeti izle/ indir
161Risale-i nur,da Gayb Melekutiyet-i eşya izle/ indir
Melekutiyyet-i eşya gayb 1
Melekutiyyet-i eşya gayb2 (youtube ders)
160Rububiyet Uluhiyyet 2 izle/ indir
159Rububiyet Uluhiyyet 1 Seradikat-ı tecelliyatı - LAHUT ALEMİ izle/ indir
158 Şuur 2 izle/ indir
157Şuur 1 izle/ indir
156Ülfet izle/ indir
155Yağmursuzluk 1 Neden Yağmur Gönderilmiyor? izle/ indir
154Hayatın Kanunları izle/ indir
153Mirac 1 izle/ indir
152Mirac 2 izle/ indir
151Genç Kızlara Bir İhtar izle/ indir
15015.Mektup izle/ indir
149Cennet Bahsi 1 izle/ indir
148Çekirdekler - Vecizeler 2 izle/ indir
147 Meyve Risalesinin 6. Meselesi Tevhid izle/ indir
146 Kuran Mahluk Değildir... izle/ indir
145 Ahirete İnanmanın Faydaları izle/ indir
144 Çekirdekler - Vecizeler 3 izle/ indir
143 Sahabelere Niye Yetişilemez 1 ? izle/ indir
142 Tesettür Risalesi 1 izle/ indir
141 Risale-i Nurda Siyaset - Ehvenüşşer... izle/ indir
140 Risale-i Nurda Milliyetçilik izle/ indir
139 Şahsı değil kitabı esas almak izle/ indir
138 Neden Siyasetle İslami Hakimiyet Gelmez ? izle/ indir
137 Vicdan izle/ indir
136 Ene ,nin açılımı ve Kader izle/ indir
135 Çekirdekler - Vecizeler 1 izle/ indir
134 Şeytanın en mühim bir desisesi izle/ indir
133 2. ve 3. Vazifeyi Yapacak Zatın Vasıfları (mehdi) izle/ indir
132 21.lema ihlas hakkında ihlas 1 izle/ indir
131 Nur-u Muhammed-i ve 11.Şua 2 ders birleştirildi... izle/ indir
130Sırrı İhlas nedir ? özel ve harikadır izle/ indir
129 Ölümün Hakikatı nedir ? izle/ indir
128 Tevhid (silivri seymen) izle/ indir
127 Şualar 6.Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye 2.Nükte izle/ indir
126 Şualar 4.Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye 1 izle/ indir
125 Şualar 4.Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye 2 izle/ indir
124 Şualar 4.Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye 3 izle/ indir
123 Kastamonu Lahikası 2.mesele Kuran nazarında Asrın Tarifi izle/ indir
122 Kastamonu Lahikası Tesanüd izle/ indir
121 Kastamonu Lahikası sayfa 246 izle/ indir
120 Kastamonu Lahikası Benlik ve Enaniyet izle/ indir
119 Kastamonu Lahikası Manevi Nefsi Emmare izle/ indir
118 Mektubat 2.Mebhas izle/ indir
117 Esasatı Nuriye Sadakarlık ve Fedakarlık Düstur ve Esası 1 izle/ indir
116 Esasatı Nuriye Sadakarlık ve Fedakarlık Düstur ve Esası 2 izle/ indir
115 21.Lema İhlas hakkında 3.Düstur 1 izle/ indir
114 21.Lema İhlas hakkında 3.Düstur 2 izle/ indir
113 21.lema İhlas Hakkında 2 izle/ indir
112 21.lema İhlas Hakkında 3 izle/ indir
111 21.lema İhlas Hakkında 4 izle/ indir
110 21.lema İhlas Hakkında 5 izle/ indir
109 21.Lema İhlas Hakkında 4.Düstur 1 izle/ indir
108 21.Lema İhlas Hakkında 4.Düstur 2 izle/ indir
107 21.Lema İhlas Hakkında 4.Düstur 3 izle/ indir
106 21.Lema İhlas Hakkında 4.Düstur 4 izle/ indir
105 21.Lema İhlas Hakkında 4.Düstur 5 izle/ indir
104 21.Lema İhlas Hakkında 4.Düstur 6 izle/ indir
103 Tevhid 1 izle/ indir
102 Tevhid 2 izle/ indir
101 Tevhid 3 Tabiat Risalesi izle/ indir
100 Tevhid 4 Hadiselere Nokta-i Nazar izle/ indir
99 Tevhid 5 33.Söz 14.Pencere izle/ indir
97 Haşir 2 izle/ indir

96 Haşir 3 izle/ indir
95 Haşir 4 ( 29.söz 4.medar ) izle/ indir
94 Kader 1 izle/ indir
93 Kader 2 izle/ indir
92 insan Nedir ? izle/ indir
91 Mehdi 1 izle/ indir
90 Mehdi 2 izle/ indir
89 Gençlik Rehberi 1 izle/ indir
88 Gençlik Rehberi 2 izle/ indir
87 Vesvese 1 izle/ indir
86 Vesvese 2 izle/ indir
85 Vesvese 3 izle/ indir
84 Vesvese 4 izle/ indir
83 Zaman nedir ? izle/ indir
82 2. Söz izle/ indir
81 5.Söz izle/ indir
80 6.Söz izle/ indir
79 Meslek Düsturlarında istiğna izle/ indir
78 Gıybet izle/ indir
77 Ruh nedir mahiyeti izle/ indir
76 Cehennem izle/ indir
75 Sıkıntı ve çareleri 1 izle/ indir
74 Sıkıntı ve çareleri 2 izle/ indir
73 Sıkıntı ve çareleri 3 izle/ indir
72 Sıkıntı ve çareleri 4izle/ indir
71 Sıkıntı ve çareleri 5 izle/ indir
70 Sıkıntı ve çareleri 6 izle/ indir
69 Rüya 1 izle/ indir
68 Rüya 2 izle/ indir
67 Şuur Nedir 1 izle/ indir
66 Alevilik 1 izle/ indir
65 Alevilik 2 izle/ indir
64 Mirac 24.Sözün 2.zeyli izle/ indir
63 Hayat Nedir ? izle/ indir
62 Nur Talebeleri imansız Kabre girmez Nasıl ? izle/ indir
61 Risale-i Nur neden Kıymetlidir? izle/ indir
60 Resulullah ın Evliliklerinin Hikmeti izle/ indir
59 1.Mektup Aşkı- Mecazi izle/ indir
58 1.Mektup 2.sual ölüm Nimettir izle/ indir
57 Nefis Muhasebesi izle/ indir
56 Risale-i Nura ve Üstada yapılan İtirazlara Cevaplar izle/ indir
55 Gayemiz ne olmalı izle/ indir
53 ïslamiyetle Hristiyanlığın Kıyaslanması 1 izle/ indir
52 islamiyetle Hristiyanlığın Kıyaslanması 2 izle/ indir
52 Ramazan Risalesi 1 izle/ indir
51 Ramazan Risalesi 2 izle/ indir
50 11.şua 4.mesele 1 izle/ indir
49 11.şua 4. mesele 2 izle/ indir
48 25.Lema hastalar Risalesi izle/
47 13.Lema şeytandan istiaze 1 izle/ indir
46 13.Lema şeytandan istiaze 2 izle/ indir
45 Tarikat nedir ? izle/ indir
44 10.Lema şefkat Tokatları izle/ indir
43 13.Şua Gayet Mühimdirizle/ indir
42 19.Söz Risalet-i Ahmediyye izle/ indir
41 22.Mektup Hırs'ın Mahiyeti izle/ indir
40 24.Söz 2.Dal Zehre Katre Reha 1 izle/ indir
39 24.Söz 2.Dal Zehre Katre Reha 2 izle/ indir
38 Fetret Döneminde Yaşayan insanlarn durumu izle/ indir
37 Alem-i Gayb 1 izle/ indir
36 Alem-i Gayb 2 izle/ indir

Külliyata vukufiyeti olmayanlarn öncelikle diğer dersleri dinlemeleri tavsiye edilir.

35 Allah-n Bizim ibadetimize Ne ïhtiyacı Var? izle/ indir
34 Haşir Meydanı Neresidir ? izle/ indir
33 Dershane hizmetleri ve Meslek Düsturları izle/ indir
32 Dua nın Mahiyeti ve Nasıl Yapılmalıdır izle/ indir
31 Nur Talebesinin Vasıfları izle/ indir
30 Tebliğ Neşir Hizmetleri ve Sadeleştirilme izle/ indir
29 Esmai Hüsnadaki Tecellilerin Farklılığı 1 izle/ indir
28 Esmai Hsnadaki tecellilerin Farklılığı 2 izle/ indir
27 Fıtır Sadakası ve Iskat-ı namaz izle/ indir
26 Hüve Nüktesi (Tevhid de küfrün belini kırıyor.) izle/ indir
25 ihtilaf çıkarmamak Tesanüd ve ittifak Etmek izle/ indir
24 Konferans izle/ indir
23 Kuran nedir tarifi nasldır1 ? izle/ indir
22 Kuran nedir Tarifi nasldır2 ? izle/ indir
21 Mahiyeti İnsaniye Birdir İnkısamı Gayri Mümkündür izle/ indir
20 Resulullah,ın Ecdadı Hangi Din İle Amel Ederdi ? izle/ indir
19 Rekabeti Terketmek izle/ indir
18 Risale-i Nur Meslek Düsturlarının Değişmezliği Esası izle / indir
17 Risale-i Nur Eserlerini Esas Almak Nazarları Ona Çevirmek izle/ indir
16 Risale-i Nuru Nasıl Okumalıyız ? izle/ indir
15 Riya Şöhret ve Teveccühü Nası Terk Etmek Esası 1 izle/ indir
14 Riya Şöhret ve Teveccühü Nası Terk Etmek Esası 2 izle/ indir
13 Almanın Şehadet Getirerek Müslüman Oluşu izle/ indir
12 Vazife-i İlahiyeye Karışmamak Düsturu izle/
11 Zekatın Faydaları ve Hikmetleri izle/
10 Zekatı Kimler Verir ? izle/ indir

9 Zekatın Verileceği Yerler izle/ indir
8.Söz namaz Vakitlerinin Hikmeti izle/ indir
7 Gayb ve İnsan izle/ indir
Külliyata vukufiyeti olmayanların öncelikle diğer dersleri dinlemeleri tavsiye edilir
5 Günahların Bakış açısı Nasıl Olmalı ? izle/ indir
4 Namaz (zuhur vakti) izle/ indir
3 İnsanın Cenab-ı Hakka Ayinedarlığı izle/ indir
2 İnsanın Kendini Tanıması izle/ indir
1 Kadir Gecesi izle/ indir

4 yorum:

Adsız dedi ki...

allah razı olsun ebeden daimen,, üstadımızın yanında kalan abiler inşalah sohbetleri hep kaydederlerse bizde onların feyzinden belki bizde bir damla olsun faydalanırız inş. rabbim sizleri bu yolda daim eylediği gibi bizleride daim eyler inşallah,,selam ve dua ile..

hayrunnisa dedi ki...

ben bu dersleri izleyemıyorum nedeni nedir acaba lütfen yardımcı olun ...

NurVideo dedi ki...

Hayrunnisa kardeşim nurdersi.com sitesinden kaynaklanan sorunlardan dolayı videolar görüntülenemiyor ve izlenemiyor...

Said dedi ki...

arkadaşlar siteleri yenilendiği için bu linkler çalışmaz, en iyisimi www.nurdersi.com adresine bir uğrayın. Bu tür siteleri yapanlardan Allah razı olsun.