17.03.2012

Ruhun Tanımı


Ruhun tanımı ile alakalı Lemaat ve Otuz Üçüncü Sözden bazı alıntılarla yapılan bir sohbet.

Yer: Lemeat ve 33. Söz'den
Okuyan ve Açıklayan: Ferhat Aslan

11.03.2012

Mustafa Önen - Mu'cizat-ı Ahmediye Dersi

Medine'den, Mu'cizat-ı Ahmediye risalesinden Peygamberimizin (ASM) Mucizeleri ile akalalı bir ders