17.03.2012

Ruhun Tanımı


Ruhun tanımı ile alakalı Lemaat ve Otuz Üçüncü Sözden bazı alıntılarla yapılan bir sohbet.

Yer: Lemeat ve 33. Söz'den
Okuyan ve Açıklayan: Ferhat Aslan

Hiç yorum yok: